petak, 23. ožujka 2012.

...uspavanka za dječaka...

"...pričati će ti jednom možda
kako sam ja bio štošta...
...pile moje, pače moje malo..."   
                                                           Balašević                                               


"...pričati će ti jednom svašta
    boljima se teško prašta...
...pile moje, pače moje malo..."
                                                           Balašević


"...ne znam više Bože prosti,
dal' da strepim il' da stremim?
...da to breme posebnosti i na tebe nakalemim?
...ako nije kasno već?...

...znam da sanjaš rimovanja,
krike i tišinu nemu
ti si bio svugde u mom svemu...
...pile moje, pače moje malo...
...lavče moje..."
                                                     Balašević
"...samo retki nađu retke..."
                                                      Balašević
četvrtak, 22. ožujka 2012.

...jedna divna večer na Gornjem gradu...
...pod okriljem noći... u tišini gornjogradskih ulica...
...žutom svjetlošću obasjanih lica...
...oči se susretnu... a prsti dotaknu...
...sramežljivo i tajno...