utorak, 18. listopada 2011.

...anđeli...
...samo jednom živimo na ovome svijetu...
...nema reprize...nema ponavljanja...
...svu ljubav koju imamo...svu dobrotu koju možemo dati...
...osmijeh koji možemo pokloniti...toplinu...zagrljaj...
...pružimo odmah...
....ne odgađajmo to...ne zanemarujmo ...
...jer ovim svijetom nećemo proći drugi put...