srijeda, 28. rujna 2011.

...tišina mojih misli......osluškujem odgovore na davno... davno postavljena pitanja...
...vrijedimo više od ove tišine...


ponedjeljak, 26. rujna 2011.

...dotakni oblake...
...uspomene nikad nisu vjerne događaju na koji se odnose...
...i vremenom blijede...
...da li smo mazohisti...ili optimisti...kada gledamo u prošlost sa suzom u oku...
...nadajući se...


petak, 2. rujna 2011.

...krinke......osmijeh bih ti naslikala...
...tebi...sebi...
...smijali bi se...
...upotrijebila bih najljepše pastelne boje...
...samo da mogu osmijeh ti naslikati...
...samo da mogu osmijeh naslikati sebi..
...ali... ljudi se smiju... očima... i srcem...
...klauna je lako odglumiti s bojama na licu...